Zagadnienia tematyczne – matura rozszerzona

Odbierz prezent - zestaw Phrasal Verbs na maturę Odbieram Część 2: Działy tematyczne (słownictwo). Człowiek – dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, problemy etyczne. Dom – miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu...

Zagadnienia gramatyczne na maturę podstawową

Odbierz prezent - zestaw Phrasal Verbs na maturę Odbieram Informacje zaczerpnęłam z informatora CKE. Możesz przeczytać go w całości tutaj. Bezokolicznik i formy osobowe, np. to sleep, sleeps. Czasowniki posiłkowe, np. be, do, have. Czasowniki modalne i półmodalne:...

Co muszę umieć na maturę rozszerzoną?

Odbierz prezent - zestaw Phrasal Verbs na maturę Odbieram Odcinek nr 1. Gramatyka. Informacje zaczerpnęłam z informatora CKE. Możesz przeczytać go w całości tutaj. Poniżej znajdziesz zagadnienia gramatyczne na maturę rozszerzoną: Bezokolicznik i formy osobowe, np. to...