Zagadnienia gramatyczne na maturę podstawową

Odbierz prezent - zestaw Phrasal Verbs na maturę Odbieram Informacje zaczerpnęłam z informatora CKE. Możesz przeczytać go w całości tutaj. Bezokolicznik i formy osobowe, np. to sleep, sleeps. Czasowniki posiłkowe, np. be, do, have. Czasowniki modalne i półmodalne:...