Dzieci 4-6 lat

Czas trwania zajęć: 40 minut

Liczba zajęć w ciągu roku: 72 (lub 36)

Stacjonarnie

Liczba dzieci w grupie:

4-5 osób

około 180-250 słów w ciągu roku

(w zależności od częstotliwości zajęć)

Nauka piosenek

Historyjki pokazujące zastosowanie słownictwa i stosowanie fraz z życia codziennego

Nauka reagowania na proste polecenia w języku angielskim

Nauka prostych zwrotów i fraz z życia codziennego

Muzyka

Ruch

Gry

Inscenizacje

Emocje

Dzieci w wieku 7-9 lat

Czas trwania zajęć: 50 minut

Liczba zajęć w ciągu roku: 72 (lub 36)

Stacjonarnie lub online

Liczba dzieci w grupie:

3-4 lub 2 osoby

około 180-250 słów w ciągu roku

(w zależności od częstotliwości zajęć)

Nauka czytania i pisania krótkich tekstów
w języku angielskim

Reagowanie w sytuacjach językowych

Budowanie krótkich wypowiedzi

Muzyka

Historie

Inscenizacje

Emocje

Gry

Uczniowie 10-15 lat

Czas trwania zajęć: 50 minut

Liczba zajęć w ciągu roku: 72

Stacjonarnie lub online

Liczba osób w grupie: 3-4 lub 2 osoby

Rozwój kompetencji językowych:

czytanie

pisanie

mówienie

słuchanie

Intensywne poszerzanie zasobu słownictwa

przyswajanie gramatyki w prosty sposób

Muzyka

Inscenizacje

Komunikacja

Gry językowe

Emocje

Słownictwo na Quizlet

Przygotowanie do matury

Czas trwania zajęć: 50 minut

Liczba zajęć w ciągu roku: 60

Stacjonarnie lub online

Liczba osób w grupie: max. 4

Udoskonalanie kompetencji językowych:

czytanie dłuższych tekstów

pisanie wypracowań

konwersacje w zakresie 14 głównych działów tematycznych

słuchanie dłuższych wypowiedzi

ćwiczenie strategii egzaminacyjnych

rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych

wsparcie uczniów poprzez materiały online

słownictwo w aplikacji Quizlet

Zajęcia indywidualne

Czas trwania zajęć: 50 minut

Proponowana liczba zajęć w ciągu roku: 72

Możliwe również pakiety po 5 zajęć

Stacjonarnie lub online

Lekcje mogą mieć charakter:

korepetycji do szkoły,

konwersacji,

ogólnego rozwoju umiejętności językowych,

kursu wymaganego przez zakład pracy

Indywidualnie dopasowane tempo pracy

Możliwość realizowania lekcji online

Możliwość elastycznego zmieniania terminu zajęć

(najpóźniej w dniu poprzedzającym do godz. 19:00)

Zajęcia mogą być przeprowadzane
rano lub po południu

-652Dni -11Godzin -38Minut -16Sekund

FAQ

 • Co jeżeli nie będzie można realizować lekcji stacjonarnie w obliczu pandemii?
  • można przejść na zajęcia online lub
  • rozwiązać umowę z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia
  • brak kar umownych!
 • W jakim wieku mogę zapisać dziecko na zajęcia?
  • obecnie prowadzimy rekrutację dla uczniów od 4 roku życia
 • Co jeśli nie będę zadowolony z lekcji/grupy/nauczyciela?
  • zgłoś nam ten fakt, a postaramy się znaleźć rozwiązanie
  • w ostateczności możesz rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia

Zajęcia stacjonarne odbywają się w Dzierżoniowie na ul. Daszyńskiego 16, 1 piętro.