Zapisz się i bądź na bieżąco z informacjami o egzaminie ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego składa się z 5 części:

– rozumienie ze słuchu

– znajomość funkcji językowych

– rozumienie tekstów pisanych

– znajomość środków językowych

– wypowiedź pisemna

Poniżej przeczytasz więcej o tym z jakich komponentów składa się każda część.

Słuchanie:

– 20-25 minut

– nagrania: dwukrotnie odczytane teksty, polecenia i przerwy na wykonanie zadań

– typy zadań:

Zamknięte:

– wielokrotnego wyboru

– dobieranie

Otwarte:

– zadanie z luką/lukami

– odpowiedzi na pytania

– 12-14 zadań w 3-4 częściach (wiązkach), min. 1 wiązka z zadaniami otwartymi

– 20-25% całości punktów

 

Znajomość funkcji językowych:

– podstawę zadań mogą stanowić krótkie teksty, materiał ikonograficzny lub wysłuchane krótkie (jedno- dwuzdaniowe) wypowiedzi odtwarzane dwukrotnie z płyty CD, wraz z instrukcjami w języku polskim

– typy zadań:

Zamknięte:

– wielokrotnego wyboru

– dobieranie

Otwarte:

– zadanie z luką/lukami

– 10-12 zadań w 3-4 częściach (wiązkach), min. 1 wiązka z zadaniami otwartymi

– 15-20% całości punktów

 

Rozumienie tekstów pisanych:

– teksty do 850 wyrazów

– typy zadań:

Zamknięte:

– wielokrotnego wyboru

– dobieranie

Otwarte:

– zadanie z luką/lukami

– odpowiedzi na pytania

– 12-16 zadań w 3-4 częściach (wiązkach), min. 1 wiązka z zadaniami otwartymi

– 25-30% całości punktów

 

Znajomość środków językowych:

– w oparciu o pojedyncze zdania lub krótkie teksty, materiał ikonograficzny

– typy zadań:

Zamknięte:

– wielokrotnego wyboru

– dobieranie

Otwarte:

– zadanie z luką/lukami

– parafraza zdań

– tłumaczenie fragmentów zdań na angielski

– układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych

– 10-12 zadań w 3-4 częściach (wiązkach), min. 1 wiązka z zadaniami otwartymi

– 15-20% całości punktów

 

Wypowiedź pisemna:

–  Notatka, ogłoszenie, zaproszenie, wiadomość, e-mail, wpis na blogu

– jedno zadanie (bez wyboru)

– polecenie w języku polskim

– w poleceniu podane 3 podpunkty, które należy rozwinąć

– podany początek wypowiedzi

– ok. 50-120 wyrazów

– ok. 20% całości punktów

Pełny informator o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego znajdziesz tutaj. Przykładowy arkusz.

Zapisz się i bądź na bieżąco z informacjami o egzaminie ósmoklasisty