Zawsze kiedy przychodzi jakaś zmiana w systemie oświaty, pojawiają się obawy, czy nawet strachy. Czy są one uzasadnione? Czy zakres wymagań na egzaminie ósmoklasisty mocno różni się od egzaminu gimnazjalnego? I czy jest on bardziej podobny do egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym czy rozszerzonym?

Już pierwszy rzut oka na kilka podstawowych informacji, pozawala zauważyć różnice:

Zapisz się i bądź na bieżąco z informacjami o egzaminie ósmoklasisty

Zakres wymagań

Nowa podstawa  jest rozszerzeniem poziomu wymaganego nie tylko na podstawowym egzaminie gimnazjalnym, ale również rozszerzonym. Dodatkowo wymagane są np.

 • cechy charakteru
 • umiejętności,
 • okolica miejsca zamieszkania
 • prace domowe
 • zajęcia pozalekcyjne
 • wybór zawodu
 •  nawyki żywieniowe
 • środki płatnicze
 • wymiana i zwrot towaru
 • promocje
 • wydarzenia i zjawiska społeczne.

Nowością jest również np.

 • układanie informacji w określonym porządku (w rozumieniu wypowiedzi pisemnych),
 • składanie życzeń i gratulacji,
 • ostrzeganie,
 • nakazywanie,
 • zakazywanie
 • czy instruowanie (w reagowaniu)
 • czy przekazywanie w języku obcym informacji sformułowanych w tym języku (w przetwarzaniu wypowiedzi).

Struktury gramatyczne

Zakres struktur gramatycznych wymaganych na egzaminie ósmoklasisty jest taki sam jak na egzaminie gimnazjalnym (z wyjątkiem dodatkowo ‘shall’ i przyimka przyczyny, np. ‘to win a medal’).

Porównaj teraz podobne typy zadań na egzaminach i przeanalizuj różnice:

Rozumienie ze słuchu:

Nowością są zadania otwarte w tej części testu. Znikają również zadania typu PRAWDA/FAŁSZ. Sama liczba zadań i czasu poświęconego na sprawdzenie kompetencji słuchania wzrosła.

Znajomość fukncji językowych:

Ta część będzie obejmować nowy rodzaj zadania. Jest to zadanie otwarte, które polega na uzupełnieniu luki brakującym fragmentem wypowiedzi. Innymi słowy, uczeń musi domyśleć się, czego brakuje, a następnie uzupełnić lukę odpowiednią informacją.

Rozumienie tekstów pisanych

Ponownie pojawiają się zadania otwarte, które wymagają umiejętności przetwarzania tekstu. Ponadto część informacji należy podać w języku polskim, a część w języku obcym. Można również zauważyć, że długość tekstów wzrasta.

Znajomość środków językowych:

W tej części egzaminu ósmoklasisty odnajdujemy zarówno zadania zamknięte jak i otwarte. Te ostatnie mogą wymagać aktywnego przetwarzania tekstu.

Wypowiedź pisemna:

Wypowiedź pisemna do tej pory występowała tylko na poziomie rozszerzonym egzaminu gimnazjalnego. Na egzaminie ósmoklasisty będzie obowiązkowa dla wszystkich. Ponadto, nieznacznie zmienił się limit słów oraz dodano w wymaganiach szczegółowych aktywne przetwarzanie tekstu.

Podsumowanie – porównanie egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym:

– zakres egzaminu ósmoklasisty pokrywa się po części z egzaminem gimnazjalnym na poziomie rozszerzonym, ale tak naprawdę można powiedzieć, że jest to nowy egzamin, w którym znajdują się nowe typy zadań, na innym poziomie i z innymi celami.

– jest jeden poziom egzaminu ósmoklasisty dla wszystkich, nie można wybierać między poziomem podstawowym i rozszerzonym jak na egzaminie gimnazjalnym.

– zadania otwarte na egzaminie ósmoklasisty stanowią dodatkową trudność w porównaniu do egzaminu gimnazjalnym na poziomie rozszerzonym (a przecież nie był on obowiązkowy dla wszystkich!)

– zadania otwarte pojawiają się w każdej części egzaminu ósmoklasisty, podczas gdy na egzaminie gimnazjalnym występowały jedynie w części na znajomość środków językowych

– limit słów w wypowiedzi pisemnej został wydłużony o 20 wyrazów

– zniknęły zadania typu prawda/fałsz na egzaminie ósmoklasisty

– zadania na egzaminie ósmoklasisty często wymagają umiejętności przetwarzania, parafrazowania tekstu, co może okazać się wyzwaniem dla słabszych uczniów

– typy tekstów są dłuższe i bardziej urozmaicone

Pocieszenie może stanowić fakt, że w latach 2018-2021 obowiązywać będzie okres przejściowy, co oznacza, iż poziom wymagań nie będzie jeszcze tak wysoki jak docelowy, zaplanowany na rok 2022 (obecnie A2+, docelowo B1 – dla porównania, obecnie poziom B1 jest wymagany na aktualnej maturze podstawowej).

Czy zatem jest się czeg obawiać? Lepiej przekuć czas na skuteczną naukę zamiast tracić go na zamartwianie się 😉

 

P.S. Wszystkie najpotrzebniejsze informacje znajdziesz w Informatorze o egzaminie ósmoklasisty opublikowanym przez CKE tutaj.

Informator

Przykładowy arkusz

Zapisz się i bądź na bieżąco z informacjami o egzaminie ósmoklasisty