Organizacja pracy w szkole w związku ze stanem epidemii

Drodzy rodzice i uczniowie, wszyscy stoimy przed wyzwaniem, aby zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz osób wokół nas. Ze swojej strony jako szkoła:

 • Zapewniamy płyn do dezynfekcji rąk
 • Możliwość umycia i wytarcia rąk w łazience
 • Wietrzenie sali po każdej lekcji
 • Dezynfekcja stolika i krzesełka po każdej lekcji
 • Mycie podłogi raz na dzień w sali
 • Zapewnienie przerw między lekcjami, aby ograniczyć kontakty z innymi uczniami/rodzicami
 • Mała maksymalna liczba osób w grupie (5 w grupach przedszkolnych, 4 w grupach szkolnych)
 • Zapewnienie wymaganego dystansu między stolikami

W związku z aktualnymi wytycznymi, prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do zasad opisanych poniżej.

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej (hall) szkoły, zachowując zasady:
 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Po przyjściu do szkoły uczniowie powinni bezzwłocznie umyć ręce.
 • W związku z zasadą o niegromadzeniu się, prosimy nie przychodzić do szkoły za wcześnie, ale maksymalnie 5 minut przed zajęciami (wystarczająco aby umyć ręce), a w celu odebrania dziecka maksymalnie 5 minut przed zakończeniem zajęć. Po zakończeniu zajęć prosimy jak najszybciej opuścić z dzieckiem teren szkoły.
 • Prosimy odbierać dzieci punktualnie, aby nie musiały czekać w hallu lub sali (potrzebujemy czasu na wietrzenie, dezynfekcję oraz uszykowanie się do kolejnych zajęć)
 • Uczniowie będą mogli zostawić odzież wierzchnią w sali (nie w hallu) na osobnych wieszakach/hakach.
 • W związku z faktem, że należy ograniczyć kontakty osobiste do minimum, preferujemy płatności przez Internet. Wolelibyśmy uniknąć płatności gotówką, ewentualnie możemy przyjmować płatności kartą na miejscu.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki – w związku z tym prosimy, aby dzieci od 4 roku życia do 4 klasy szkoły podstawowej przynosiły na lekcje: swój zestaw kredek, ołówek, gumkę, długopis (nie dotyczy przedszkolaków), jak również klej i nożyczki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, zwłaszcza zabawek

 

Może Państwa też nurtować pytanie, co się stanie, jeśli odbywanie zajęć stacjonarnie w szkole zostanie zabronione. Proponujemy wówczas warianty:

 • Przejście na zajęcia online (na platformę Zoom, z którą mamy świetne doświadczenia – niektórzy uczniowie sami preferują już zajęcia online)
 • Wypowiedzenie umowy z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia

Informujemy, że w przypadku rezygnacji z powodu epidemii nie będziemy nakładać żadnych kar umownych.